Where Is The Money
Feature Film 2015

director - Vladimir Petrovski Karter

The film is based on real events from urban living in which every one of us can easily recognize himself.

Plot Outline

Two friends, whose lives are based on parties and easy living, get an offer to make fast cash. In order to make the mоnеy they have to invest 100 000 euros in merchandise they can easily sell for minimum 150 000 euros.

They don't have the money to invest so they decide to borrow from friends but nobody wants to give them 100 000 euros. Somehow they manage to find the money but from a loan shark who wants 110 000 euros back in three days. Happily accepting the money believing that everything will be O.K., they give the money to a middleman who has to provide the goods. But they should have known better because after they give him the money, the middleman, the goods and the money are nowhere to be found.

_____________________________________________

Каде се парите
Игран Филм - 2015

режија - Владимир Петровски Картер

Филмот е базиран на реални случки од урбаното секојдневно живеење во кој секој од нас обичните луѓе би можел да се препознае.

Синопсис

Двајца пријатели на кои животот им се сведува на забави, пијанки и лесен живот добиваат понуда набрзина да свртат бизнис. За да заработ пари потребно е да инвестираат 100 000 евра во роба која веднаш можат да ја утопат за минимум 150 000 евра. Пари нормално немаат и пробуваат да се позајмат од пријатели но никој не ни помислува да им позајми. Парите успеваат да ги добијат но од опасен човек кој позајмува со камата. Парите во износ од 110 000 евра мора да се вратат во рок од три дена. Убедени дека се ке биде во ред ги земаат парите и ги даваат на посредникот кој треба да им ја испорача робата која треба да ја препродаат. Како што тоа обично бива го снемува посредникот, парите и робата..

__

____

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Home- Films -Commercials -Music Videos -About Us -Contact
©1995 KARTERFILM Production.. All rights reserved